Chiến Tranh Goryeo-Khitan

Chiến Tranh Goryeo-Khitan

Korea-Khitan War 2023Nov. 13, 2023
Tập 12
Đánh giá của bạn: 0
7 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Chiến Tranh Goryeo-Khitan - Korea-Khitan War 2023

Vua Hyeonjong và Kang Kam-chan dẫn dắt Chiến tranh Triều Tiên-Khitan kéo dài 26 năm đến thắng lợi và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình ở Đông Á và thịnh vượng ở Cao Ly.

x
x