Kim Nha Đại Trạng Sư

Kim Nha Đại Trạng Sư

Man Of Wisdom 1993Jun. 06, 2022
Full (20/20)
Đánh giá của bạn: 0
7 1 vote

Tóm Tắt

Xem phim Kim Nha Đại Trạng Sư - Man Of Wisdom 1993

Đẩu là trạng sư nổi tiếng ở làng Đại Lương. Mặc dù được gia đình sắp đặt, kết hôn với Mai Quần Nga, nhưng người chàng thật lòng yêu lại là con gái quan huyện – Thương Sương. Trong một lần vạ miệng, Đẩu gián tiếp khiến cha của Sương mang tội tru di, Đẩu lập tức cùng Sương lên kinh thành kháng cáo. Từ đây, cuộc đời Đẩu bước vào những ngã rẽ mới.

x
x